Jonas Nyström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428758
  • E-postadress: jonas.nystrom@miun.se
  • Rumsnummer: S428
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nyström, J. , Gradin, P. & Thörnberg, B. (2018). An experimental study of the chipping process with focus on energy consumption and chipping angles. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 33: 3, ss. 460-467.