Jörgen Rosén

Jörgen Rosén

  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: jorgen.rosen@miun.se
  • Ort: Östersund

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kastrati, G. , Rosén, J. , Thompson, W. H. , Chen, X. , Larsson, H. , Nichols, T. E. , Tracey, I. , Fransson, P. & et al. (2021). Genetic Influence on Nociceptive Processing in the Human Brain-A Twin Study. Cerebral Cortex,