Juliana Wettersten

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Jag är innovationsrådgivare på Miun Innovation. Verksamhetens uppdrag är att stimulera och stödja nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. Det innebär att jag träffar studenter, forskare och annan personal vid lärosätet som har idéer om hur deras kunskap kan ligga till grund för nya varuprodukter, tjänster, metoder eller processer som har potential att komma till nytta på en kommersiell marknad eller i offentlig/ideell sektor.

Miun Innovation ansvarar även för entreprenörskapsfrämjande moment som integreras i kurser. Vi har nära samarbete med många utbildningar och jobbar praktiskt inriktat i klassrummet med studenter kring idéutveckling. Vi arrangerar dessutom öppna aktiviteter såsom inspirationsträffar och event där studenter jobbar med skarpa utvecklingsuppdrag levererade av företag/andra organisationer.

Jag är verksamhetskoordinator för Miun Innovation och jobbar därmed även men planer, strategier, projektsatsningar, remisser, utredningar, uppföljningar med mera som kopplar till den innovationsstödjande verksamheten.
Utveckla din idé med oss på Miun Innovation! Boka ett möte med en innovationsrådgivare.

Bakgrund

Jag har arbetat på Samverkansavdelningen sedan 2007 och drivit olika satsningar som handlat om strategisk samverkan, studenters arbetslivskontakter och innovationsstöd. 2009 etablerade vi Miun Innovation och jag klev in i rollen som innovationsrådgivare.

Dessförinnan har jag arbetat som utredare på Östersunds kommun med fokus på studentstadsutveckling och som lärare inom grundskolan i Bräcke kommun.

Undervisning

Innovationsrådgivare vid Miun Innovation anlitas ofta som "gästföreläsare" i kurser. Temat kan exempelvis vara grundläggande immaterialrätt, idéutveckling med NABC-modellen eller affärsmodellering med Business Model Canvas. Vi håller även i schemalagda övningar som stimulerar till kreativitet, idégenerering och teamutveckling.

Inom satsningen på entreprenörskap i utbildningen erbjuder vi ett paketerat koncept med flera praktiskt inriktade utbildningsmoment som följer en tydlig progression och på olika sätt stimulerar och främjar studenters entreprenöriella och innovativa förmågor.