Jwan Khisro

Jwan Khisro

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: Jwan.Khisro@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Informatik

Forskning

ISERV-projektet
Forum för digitalisering (FODI)

Forskningsprojekt

Pågående

ISERV - Information för (e-)tjänster

Avslutade

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Khisro, J. & Sundberg, H. P. (2020). Enterprise interoperability development in multi relation collaborations : Success factors from the Danish electricity market. Enterprise Information Systems, vol. 14, ss. 1172-1193.    

Khisro, J. (). The relation between the interoperability and data quality concepts : A study of the Swedish electricity market collaborations. ,

Konferensbidrag

Khisro, J. & Persson Slumpi, T. (2019). Identifying Traces of Boundary Object Properties in Data Hub Development Narratives : Two Cases from Scandinavian Electricity Market. I AMCIS 2019 Proceedings.  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Khisro, J. (2019). Transformation of business collaboration in a digital age : Towards a multi-relation perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University licentiate thesis : 161)