Karin Granlund

Karin Granlund

Handläggare Ladok|Administrative Officer, Ladok

  • Tjänstetitel: Handläggare Ladok
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428576
  • E-postadress: karin.granlund@miun.se
  • Rumsnummer: E220
  • Ort: Sundsvall

Arbetar vid Ladokenheten.