Karolina Rosdahl

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
  • Akademisk titel: Civilingenjör
  • Annan titel: Miun Innovation, Interreg Europé InnoHEIs
  • Ansvarsområde: Nyttiggörande vid Mittuniversitetet
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428154
  • E-postadress: karolina.rosdahl@miun.se
  • Besöksadress: Grönborg, Storgatan 73, plan 1
  • Rumsnummer: AN110
  • Ort: Sundsvall

Arbetsuppgifter

Mina arbetsuppgifter är främst riktad mot innovationsrådgivning till studenter inskrivna vid Mittuniversitetet. Detta innebär att jag stöttar studenter i utveckling och validering av innovativa idéer som växt fram ur deras universitets studier i syfte att nyttiggöra den.
Inom det internationella projektet Interreg Europé - InnoHEIs. (Innovation for Higher Education Institutes) främjar jag akademins roll inom forsknings- och innovationsinfrastruktur så att den kan agera som viktig intressent i den regional innovationsutvecklingen: Från fragmenterat till integrerat och hållbart samarbete

Bakgrund

Jag är diplomerad och professionell coach. Licensierad Innovations- och affärsrådgivare samt Licensierad inom Ahrens Rapid Growth-konceptet. Utbildad inom metoderna Almi Fokus Affärsutveckling, samt NABC metoden.

I studiebagaget har jag en Civilingenjörsexamen inom Ergonomisk Design och Produktion, samt fristående kurser i Genusanalys, Designhistoria, Motivationspsykologi, Projekt och Ledarskap vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola.

Tidigare har jag drivit egen konsultfirma där jag utfört olika process-, affärs- och innovationsfrämjande tjänster med kunder och aktörer i det regionala ekosystemet. Via min mångårig tjänst hos Almi företagspartner Mitt AB agerade jag både operativ och strategiskt med främjade insatser till att stärka och bredda innovationskraften i Mellersta Norrland.

Innovation och entreprenörskap är ett starkt intresseområde för mig. Jag har engagerat mig både som rådgivare och konsult under lång tid i frågor som syftar till att förbättra möjligheterna för människor att utveckla sina idéer. Sverige är ett land med en lång tradition av innovation och detta är något som måste fortsättas att utvecklas positivt om vi vill påverka till en hållbar framtid. Mina kunskaper om gränslandet mellan akademin och näringslivet kommer väl till pass i mitt arbete som innovationsrådgivare och mitt bidrag till ett strategiska regionalt arbete för tillväxt.

Övrigt

Mitt professionella rykte:

”Karolina brinner för innovationsfrågor, hon ser behov i ett holistiskt perspektiv, arbetar proaktivt och levererar över förväntan. Hon vill verkligen åstadkomma resultat och ser möjligheter i de flesta situationer. Karolina sätter behovet i fokus och är operativt driven för att nå den framgång som eftersträvas. Hon ser bortom det uppenbara, förstår trenderna, inger ett starkt förtroende och kan effektivt genomföra spännande utvecklingsinsatser. Karolina har lång erfarenhet och kan leverera ett strategiskt tänkande med stora värden. Hennes positiva attityd, breda nätverk och förmåga att se potentialen tillför utvecklingskraft och nya infallsvinklar. Hon utmanar till strukturella vinklingar och fastnar inte i gårdagen utan bidrar till framtiden.”

(Baserat på svar från 9 kunder och partners analyserat av Per Frykman YPR AB in 2017) 

Tveka inte att kontakta mig om du funderar över idéutveckling, immaterialrätt, affärsstrategier och annat som rör entreprenörskap, innovation och nätverk!

Extra kontaktinformation

Bridge | miun.se

http://www.interregeurope.eu/innoheis/

Sidan uppdaterades 2023-01-26