Kent Sjöberg

Kent Sjöberg

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101428873
  • E-postadress: kent.sjoberg@miun.se
  • Rumsnummer: N205
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Jag har arbetat på Mittuniversitetet sedan februari 1989, då hette vi högskolan i Sundsvall/Härnösand som därefter blev Mitthögskolan. Började på studievägledningen men flyttade 1999 över till fakultetskansliet som på den tiden hette TON, numera NMT. De sista 7-8 åren på fakulteten var jag kanslichef. Under tiden 1 september 2014-31 december 2019 har jag varit avdelningschef på avdelningen för Student- och universitetsservice. Fr o m 1 januari 2020 är jag handläggare på STUA med ansvar för högskoleprovet och dessutom gruppledare på UB för Vägledning och stöd.

Övrigt

Fritiden ägnar jag åt min familj, bridge, golf och fotboll.