Kent Sjöberg

Spara favorit

Bakgrund

Jag har arbetat på Mittuniversitetet sedan februari 1989, då hette vi högskolan i Sundsvall/Härnösand som därefter blev Mitthögskolan. Började som studievägledare men flyttade 1999 över till fakultetskansliet som på den tiden hette TON, numera NMT. De sista 7-8 åren på fakulteten var jag kanslichef. Fr o m den 1 september 2014 är jag avdelningschef på den nya avdelningen för Student- och universitetsservice.

Övrigt

Fritiden ägnar jag åt min familj, bridge, golf och fotboll.