Kent Sjöberg

Avdelningschef|Head of Department

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 88 73
  • E-postadress: kent.sjoberg@miun.se
  • Rumsnummer: N205

Bakgrund

Jag har arbetat på Mittuniversitetet sedan februari 1989, då hette vi högskolan i Sundsvall/Härnösand som därefter blev Mitthögskolan. Började på studievägledningen men flyttade 1999 över till fakultetskansliet som på den tiden hette TON, numera NMT. De sista 7-8 åren på fakulteten var jag kanslichef. Fr o m den 1 september 2014 är jag avdelningschef på avdelningen för Student- och universitetsservice.

Övrigt

Fritiden ägnar jag åt min familj, bridge, golf och fotboll.