Kerstin Brodin

Spara favorit

Bakgrund

Grundutbildad sjuksköterska Umeå universitet 1996-1999
Specialistutbildningen inom operationssjukvård Miun 2002
Doktorand 2015-12-01

Forskningsområden

Perioperativ omvårdnad

Pågående forskning

Intraoperativa upplevelser - patient och operationssjuksköterskeperspektiv

Undervisning


Programansvarig spec.utb. inriktning mot operationssjukvård
Föreläser i med.vet kursen i sjuksköterskeutbildningen
Handledning C-uppsats

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brodin, K. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2017). Intraoperative Care of the Conscious Patient from the Perspective of the Operating Theatre Nurse : A Grounded Theory. Open Journal of Nursing, vol. 7: 9, ss. 1086-1099.