Kerstin Brodin

Kerstin Brodin

  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46101428992
  • E-postadress: kerstin.brodin@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brodin, K. , Hellzén, O. & Häggström, M. (2017). Intraoperative Care of the Conscious Patient from the Perspective of the Operating Theatre Nurse : A Grounded Theory. Open Journal of Nursing, vol. 7: 9, ss. 1086-1099.    

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Brodin, K. (2018). Den vakna patienten : En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University licentiate thesis : 142)