Kerstin Gustafsson

Avdelningschef

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Avdelning: Institutionen för Matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • E-postadress: kerstin.gustafsson@miun.se
  • Rumsnummer: J204