Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

  • Tjänstetitel: Avdelningschef
  • Annan titel: Kommunikationschef
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428814
  • E-postadress: kicki.strandh@miun.se
  • Besöksadress: Storgatan 73 (Grönborg)
  • Rumsnummer: An208
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Kommunikationschef på Mittuniversitetet

Bakgrund

Utbildad på dåvarande Mitthögskolan 1991-94 på Informationslinjen samt läst Public Relations på Augusta College. Under min yrkesverksamma tid har jag främst arbetat med digital kommunikation som konsult, men har också under en period arbetat på avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap här på Mittuniversitetet (2009-2012) där jag ansvarade för en webbredaktörsutbildning samt deltog i ett forskningsprojekt om sociala intranät. Sedan 2016 deltar jag i ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram ett digitalt kommunikationsindex (KIX).

Forskningsområden

Kommunikationsindex (KIX)
Sociala intranät

Undervisning

Ansvarig för webbredaktörsutbildningen på MKV 2010-2011

Extra kontaktinformation

070-3465987

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. , Grandien, C. & Strandh, K. (2019). Roadmap for a communication maturity index for organizations—Theorizing, analyzing and developing communication value. Public Relations Review, vol. 45: 4    

Rapporter

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).