Kicki Strandh

Spara favorit

Bakgrund

Utbildad på dåvarande Mitthögskolan 1991-94 på Informationslinjen samt läst Public Relations på Augusta College. Under min yrkesverksamma tid har jag främst arbetat med digital kommunikation som konsult, men har också under en period arbetat på avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap här på Mittuniversitetet (2009-2012) där jag ansvarade för en webbredaktörsutbildning samt deltog i ett forskningsprojekt om sociala intranät.

Forskningsområden

Sociala intranät

Undervisning

Ansvarig för webbredaktörsutbildningen på MKV 2010-2011

Publikationer

Rapporter

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). De sociala intranätens praxis : Användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall : (DEMICOM rapport 5).  

Lundgren, L. , Strandh, K. & Johansson, C. (2012). The practice of social intranets : Usage, Benefits and Success Factors. Sundsvall : Mid Sweden University (DEMICOM rapport 7).