Klas Palm

Spara favorit

Bakgrund

Klas Palm har under 15 år arbetat som organisationskonsult och forskar sedan år 2012 på Mittuniversitetet med fokus på kvalitetsperspektiv och innovation inom offentlig förvaltning.

Forskningsområden

Kvalitet och innovation i tjänstesektorn
Organisationsledning
Offentlig förvaltning
Organisational ambidexterity

Pågående forskning

Klas forskning identifierar framgångsfaktorer för när offentlig förvaltning på ett konstruktivt sätt hanterar tradition OCH nyskapande i syfte att öka värdet för medborgarna.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Palm, K. & Algehed, J. (2017). Exploring enablers of innovative quality development in public administration. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 2, ss. 203-217.  

Palm, K. & Lilja, J. (2017). Key enabling factors for organizational ambidexterity in the public sector. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 1, ss. 2-20.  

Palm, K. , Lilja, J. & Wiklund, H. (2016). The challenge of integrating innovation and quality management practice. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 7: 1-2, ss. 34-47.  

Palm, K. , Lilja, J. & Wiklund, H. (2015). Agencies, it’s Time to Innovate! : Exploring the current understanding of the Swedish government’s call for innovation. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 7: 1, ss. 34-49.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Palm, K. (2017). Balancing Control and Breakthrough in Public Management. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 258)  

Konferensbidrag

Palm, K. & Lilja, J. (2014). From Reducing to Dynamically Managing Operational Deviations in the Service Sector : Towards Integrating Quality and Innovation Management in Practice by Ambidextrous Deviation Management (ADM). Paper presented at the QMOD 2014 - Conference on Quality and Service Sciences

Palm, K. & Lilja, J. (2012). Towards Improving InnovAbility : Elaborating on the Ability to Measure Innovation Quality in Service Organizations. I Electronic Proceedings of the 15th QMOD Conference.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Palm, K. (2014). Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University licentiate thesis : 113)  

Mobil: 0708209935