Kristina Hallgren

Registrator

  • Tjänstetitel: Registrator
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-142 87 28
  • E-postadress: kristina.hallgren@miun.se
  • Besöksadress: Storgatan 73 Grönborg Hus A
  • Rumsnummer: AÖ209