Kristina Hallgren

Registrator|Registrar

  • Tjänstetitel: Registrator
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428728
  • E-postadress: kristina.hallgren@miun.se
  • Besöksadress: Storgatan 73 Grönborg Hus A
  • Rumsnummer: AÖ209
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-11-24