Kristina Rådberg

Stf Samverkanschef

  • Tjänstetitel: Stf Samverkanschef
  • Annan titel: Arbetslivskoordinator
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 83 90
  • E-postadress: kristina.radberg@miun.se