Kristina Rådberg

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

  • Tjänstetitel: Arbetslivskoordinator
  • Annan titel: Projektledare
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428390
  • E-postadress: kristina.radberg@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, Sundsvall
  • Rumsnummer: AN109
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-08-17