Kristina Söderlund

  • Annan titel: Hälsostrateg på Studenthälsan
  • Ansvarsområde: Studenters arbetsmiljö
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428077
  • E-postadress: kristina.soderlund@miun.se

Hälsostrateg på studenthälsan

Min roll är att i samverkan få till ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete för studenter och på så vis förbygga ohälsa i arbetsmiljön och skapa hälsofrämjande lärmiljöer. Arbetet riktar sig till alla studenter, men med särskilt fokus på studenter med psykisk ohälsa, studieovana studenter och distansstudenter. Arbetet ska genomsyras övergripande av: hälsofrämjande – tillgängligt – lika villkor – hållbart .