Jessica Liivlaid

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational developer

Universitetspedagogisk utvecklare med fokus på teknikstött lärande och digitala verktyg. Undervisar på den högskolepedagogiska kursen Teknikstött lärande och arbetar med utveckling av den digitala lärmiljön för både lärare och studenter. Generativ AI inom utbildning är något som engageraroch intresserar mig mycket.

Bakgrund

Arbetade innan jag började på Mittuniversitetet som lärare på både gymnasiet och högstadiet och är legitimerad lärare i engelska (har en Fil.Mag med inriktning litteraturvetenskap), psykologi och spanska. Tidigare erfarenhet inkluderar även arbete som IKT-pedagog på gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Sidan uppdaterades 2023-09-21