Marta Lindvert

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag har varit verksam vid Mittuniversitetet sedan 2008, som adjunkt, doktorand och numer som lektor. Min avhandling har titeln "Resource acquisition and the complexity of social capital : Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan" och baseras på fältstudier i de två studerade länderna. Under åren 2010-2013 var jag involverad i Interreg-projektet "Kvinnor och växt", där min roll bland annat var att studera finansiering av kvinnors företagande i Jämtland och Tröndelag.

Forskningsområden

Min forskning är fokuserad på kvinnors företagande, framför allt i utvecklingsländer. Jag har bland annat gjort studier i Pakistan, Tanzania, Ghana och Nepal. Jag är främst intresserad av finansieringsfrågor, och av hur möjligheterna till finansiering påverkas av kulturell kontext. Jag är även intresserad av betydelsen av socialt kapital i relation till resursanskaffande.

Undervisning

Huvudsakligen undervisar jag inom finansiering och ekonomistyrning, på campuskurser såväl som på distanskurser. Jag undervisar även i projektledning, samhällsentreprenörskap och industriell ekonomi.

Forskningsprojekt

Pågående

Stora hållbara etableringar

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lindvert, M. , Laven, D. & Gelbman, A. (2024). Exploring the role of women entrepreneurs in revitalizing historic Nazareth. Journal of Sustainable Tourism, vol. 32: 3, ss. 598-616.  

Lindvert, M. (2023). Addressing global challenges with compassion : The role of entrepreneurship education. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management, vol. 15: 1  

Lindvert, M. , Patel, P. C. , Smith, C. & Wincent, J. (2019). Microfinance Traps and Relational Exchange Norms : A Field Study of Women Entrepreneurs in Tanzania. Journal of small business management (Print), vol. 57: 1, ss. 230-254.    

Lindvert, M. , Patel, P. C. & Wincent, J. (2017). Struggling with social capital : Pakistani women micro entrepreneurs' challenges in acquiring resources. Entrepreneurship and Regional Development, vol. 29: 7-8, ss. 759-790.    

Lindvert, M. , Yazdanfar, D. & Boter, H. (2015). Perceptions of financial sources among women entrepreneurs in Tanzania. African Journal of Economic and Management Studies, vol. 6: 2, ss. 197-218.  

Doktorsavhandlingar

Lindvert, M. (2018). Resource acquisition and the complexity of social capital : Perspectives from women entrepreneurs in Tanzania and Pakistan. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2018 (Mid Sweden University doctoral thesis : 284)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Lindvert, M. (2017). Financial Barriers and How to Overcome Them : The Case of Women Entrepreneurs in Tanzania. I Entrepreneurship in Africa. Leiden : Brill Academic Publishers (African Dynamics). S. 344-360.  

Lindvert, M. & Widding, O. (2013). Bootstrapping som finansieringsstrategi för företag som vill växa. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag. S. 203-221.

Lindvert, M. & Rennemo, O. (2013). Skandinavien som arena för kvinnliga entreprenörer. I Kvinnors företag och företagande kvinnor : Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim : Akademika forlag. S. 67-87.

Konferensbidrag

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Success Factors to Consider for Rural Municipalities when Establishing Large Scale Industrial Parks. I Ruralities and Regions in Transition.

Sörensson, A. , Jansson, A. , Faith-Ell, C. , Lindvert, M. & Bogren, M. (2023). Sustainable large industrial parks : Factors affecting municipalities when large industrial parks are established. Paper presented at the ICSR2023 Bucharest, Romania, sep 14-15, 2023

Bogren, M. & Lindvert, M. (2019). Lifestyle entrepreneurs in a new country – depending on social and human capital. Paper presented at the RENT, Berlin, Germany, 28-29 nov 2019

Yazdanfar, D. & Lindvert, M. (2010). The impact of capital structure on productivity among micro firms : Empirical Evidence from Swedish firm-level data. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, London, November, 3-4, 2010

Sidan uppdaterades 2023-09-21