Larsa Nicklasson

Larsa Nicklasson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: larsa.nicklasson@miun.se
  • Rumsnummer: C405
  • Ort: Sundsvall