Lars Kamél

Systemutvecklare

  • Tjänstetitel: Systemutvecklare
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427930
  • E-postadress: lars.kamel@miun.se
  • Rumsnummer: O411
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-11-24