Lars Lilja

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428411
  • E-postadress: lars.lilja@miun.se
  • Rumsnummer: D272
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Berge, M. C. , Breiseth, V. , Lilja, L. & Aune, T. (2018). Terapeuters opplevelse av endring i egen arbeidsalliansekompetanse etter utdanning i Motiverende Intervju : Therapists’ experience of changes in their own alliance competence aftercompleting Motivational Interviewing education. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol. 15: 4, ss. 296-308.  

Lilja, L. & Hellzén, O. (2008). Former patients' experience of psychiatric care: a qualitative investigation. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 17: 4, ss. 279-286.  

Lilja, L. & Hellzén, O. (2007). Disconfirmed in one´s otherness : A comparison between the nurse´s view of the patient´s past, present and future and the patient´s own view of the past, present and future. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 2: 3, ss. 131-143.    

Lilja, L. , Hellzén, M. , Lind, I. & Hellzén, O. (2006). The meaning of depression : Swedish nurses' perceptions of depressed inpatients. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 13: 3, ss. 269-278.  

Lilja, L. , Ördell, M. , Dahl, A. & Hellzén, O. (2004). Judging the Other : Psychiatric nurses´ attitudes towards identified inpatients as measured by semantic differential technique. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 11: 5, ss. 546-553.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lilja, L. (2007). Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden Univ, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 35)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Hellzen, O. & Lilja, L. (2010). Vårdares attityder och stigmatisering. I Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå. Lund : Studentlitteratur AB. S. 383-400.