Lars Malmbom

Spara favorit

Bakgrund

Har mer är 12 års erfarenhet av innovationsrådgivning i olika oragnisationer. Arbetar idag med Nyttiggörande av den kuskap som Mittuniveristetets Forskare och Anställda skapar.