Lars Norin

Lars Norin

Adj. Professor

  • Tjänstetitel: Adj. Professor
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: 0650-36614
  • E-postadress: lars.norin@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network