Publikationer

Spara favorit

Arbetar som universitetspedagogisk utvecklare vid Avdelningen för utbildningsnära tjänster (tidigare LRC) som är en enhet för lärandestöd vid Universitetsbiblioteket.

Processledare för utbildningsstrategins processområde Miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling (2015-2018).

Bakgrund

I grund och botten grundskollärare i SO-ämnen, men har tidigare arbetat som koordinator och verksamhetschef vid Lärande- och resurscentrum (LRC) vid Mittuniversitetet samt som universitetslektor på lärarutbildningen vid Uppsala universitet.

2008: Fil. dr. i historia, Uppsala universitet
2002: Grundskollärare år 4-9 i SO-ämnen, Uppsala universitet

Undervisning

Har flera års erfarenhet av undervisning i högskolepedagogik och e-didaktik för Mittuniversitetets lärare.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Palosuo, L. (2008). Yellow Stars and Trouser Inspections : Jewish Testimonies from Hungary, 1920-1945. Diss. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2008 (Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications : 1)

Konferensbidrag

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. I Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. S. 87--92.  

Brander, L. & Lindberg, J. O. (2015). Capacity Development For E-Learning – Educational Strategies At Mid Sweden Universities. I Expanding Learning Scenarios : Opening Out the Educational Landscape. Budapest : . S. 126--126.

Rapporter

Palosuo, L. (2009). En inventering av forskningen om romer i Sverige. Uppsala : (Endangered Languages and Cultures (ELC) 4).

Brander, L. (2009). Finns det plats för både kvinnor och män? : Seminariemiljön vid Historiska institutionens grundutbildning ur ett genusperspektiv. Uppsala : Uppsala universitet

För UNT:s utbildningar, se kalendarium.