Leif Franzén

Spara favorit

Bakgrund

Leif Franzén är socionom med magisterexamen i socialt arbete. Han är för närvarande ansvarig för kurser kring beroende och missbruk av droger samt samhällsarbete. Aktiv i att brukarnas perspektiv finns med i Mittuniversitetets socionomprogram. Yrkesverksam sedan 1977 med framförallt unga kriminella drogmissbrukare. Utbildare och handledare för socialpedagogisk- och behandlingspersonal. Numera utbildar han även personal och ägare av sociala företag vilket han har arbetat med sedan slutet av 1980-talet. Utbildad inom samtalsmetodik.