Lena Jendel

  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • E-postadress: lena.jendel@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Strömbäck, J. & Jendel, L. (2013). Medierna och opinionsmätningarna. I Kampen om opinionen : Politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm : SNS förlag. S. 150-176.

Rapporter

Johansson, C. , Jendel, L. & Ottestig, A. T. (2013). Nätverk för kriskommunikation : om myndigheters informationssamordning vid kriser. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DEMICOM rapport 24).  

Jendel, L. & Nord, L. (2012). Från dörrknackning till gröna pajasnäsor : En studie av riksdagspartiernas särskilda medel inför valet 2010. Sundsvall : Mittuniversitetet (DEMICOM rapport 6).