Lena Jonsson

Lena Jonsson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428171
  • E-postadress: lena.jonsson@miun.se
  • Besöksadress: Sidsjövägen 5
  • Rumsnummer: E114
  • Ort: Sundsvall

Jag är fakultetshandläggare på den humanvetenskapliga fakulteten (HUV) och arbetar främst med utbildningsfrågor med koppling till Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). I min tjänst ingår även att vara ett administrativt stöd till nämnda institution.

Under hösten 2020 vikarierar jag som proprefekt på HSV med fokus på Litteraturvetenskap, Svenska språket, Svenska som andraspråk och Engelska.