Lena Jonsson

Spara favorit

Jag är utbildningshandläggare på HUM, men administrerar även Ämneslärarutbildningen, campus Sundsvall.

I min tjänst ingår även att vara ett administrativt stöd till Avdelningen för humaniora (HUM).