Lena Jörgensen

Spara favorit Skriv ut

Jag är fakultetsadministratör som administrerar och servar avdelningen för Samhällsvetenskap (SHV), campus Östersund.

Risk- och krisprogrammet, 180 hp
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp
Turism- och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram sociologi, 60 hp
Magisterprogram statsvetenskap, 60 hp
Magisterprogram i turism, 60 hp

Fristående kurser:

Sociologi, Statsvetenskap, Turismvetenskap, Kulturgeografi, Geografi och sommarkurser