Lena Jörgensen

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 91
  • E-postadress: lena.jorgensen@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 1

Jag är fakultetshandläggare och administrerar kurser och program på institutionerna Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) samt Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV), campus Östersund.

De program jag administrerar är:
Risk- och krisprogrammet, 180 hp
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp (sociologi)
Turism- och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram sociologi, 60 hp
Magisterprogram statsvetenskap, 60 hp
Magisterprogram i turism, 60 hp
Masterprogram i turism, 120 hp

Fristående kurser:
Geografi, Kulturgeografi, Sociologi, Statsvetenskap, Turismvetenskap, och sommarkurser.

Jag är granskare 1 i Atlas för ämnena Geografi, Kulturgeografi och Turismvetenskap