Lina Bellman

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bellman, L. (2018). High-impact information types on market value : Property appraisers’ information sources and assessment confidence. Journal of Property Research, vol. 35: 2, ss. 139-163.    

Bellman, L. & Öhman, P. (2016). Authorised property appraisers’ perceptions of commercial property valuation. Journal of Property Investment & Finance, vol. 34: 3, ss. 225-248.  

Bellman, L. , Lind, H. & Öhman, P. (2016). How Does Education from a High-Status University Affect Professional Property Appraisers' Valuation Judgments?. Journal of Real Estate Practice and Education, vol. 19: 2, ss. 99-124.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bellman, L. & Lind, H. (2015). Är fastighetsvärderingar att lita på för banker och andra aktörer?. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur AB. S. 75-93.

Konferensbidrag

Bellman, L. (2017). Professional valuer perception of client pressure : a study of two North-European countries. I Book of proceedings : 6th Malmö Real Estate Research Conference.  

Bellman, L. & Hemmingsson, O. (2016). Homeowners attitudes and behaviour related to climate change adaptation and insurance. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Gebert-Persson, S. , von Koskull, C. & Bellman, L. (2016). I don’t want to be a burden to my children : a study of older adults’ perceptions of senior housing in Sweden and Finland. Paper presented at the The European Network for Housing Research Conference, June 28-July 1, Belfast, Northern Ireland

Bellman, L. (2016). Information sources for commercial property valuations and their quality.. Paper presented at the The 5th annual real estate workshop, 9-10 May 2016, Malmö, Sweden

Bellman, L. (2016). Information sources for commercial property valuations and their quality.. Paper presented at the The 5th annual real estate workshop, 9-10 May 2016, Malmö, Sweden

Jarnkvist, K. & Bellman, L. (2016). Narratives of climate risks in relation to housing. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties. Paper presented at the The ERES Conference, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey  

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties : A repertory grid study. Paper presented at the The 4th annual real estate workshop, 23-24 April 2015 Malmö

Bellman, L. (2014). Property valuation: How does education from a high status university effect the professional valuers value judgments?. Paper presented at the Malmö högskolas forskningskonferens i fastighetsvetenskap, 24-25 April 2014, Malmö, Sweden.

Bellman, L. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter – en empirisk studie av auktoriserade fastighetsvärderare och deras tankemönster. Paper presented at the Malmö högskolas forskningskonferens i fastighetsvetenskap, 16-17 February 2012, Malmö, Sweden.

Licentiatavhandlingar

Bellman, L. (2012). Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter. Lic.-avh. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University licentiate thesis : 88)  

Rapporter

Bellman, L. & Öhman, P. (2017). Auktoriserade fastighetsvärderare: utbildning och praktik. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:3).  

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Bellman, L. , Gebert Persson, S. , Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre: En studie av 10 kommuner. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan (TRITA-FOB 2015:13).  

Gebert Persson, S. & Bellman, L. (2015). Flyttkedjor och boende på ålderns höst. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:7).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2013). Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:13).  

Bellman, L. (2013). Fastighetspriser för småhus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:9).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:8).