Linda Enström

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Pedagogik
  • Ansvarsområde: Programansvarig Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428123
  • E-postadress: linda.enstrom@miun.se
  • Rumsnummer: D326
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Sidan uppdaterades 2022-11-18