Liselott Jacobson

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428461
  • E-postadress: liselott.jacobson@miun.se
  • Ort: Sundsvall