Lotha Valan

Spara favorit

Är distriktsköterska , specialistsjuksköterska inom Barn och unga. Jobbar på BVC , inom Barnhälsovården halvtid, forskar halvtid med intresse för Småbarnsföäldrars användning av Internet och hur Bvc kan påverkas av detta.
Privat är jag flerbarnsmamma, kattägare, kreatör och hopplöst förälskad i alla årstider <3

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Valan, L. , Sundin, K. , Kristiansen, L. & Jong, M. (2017). Child health nurses’ experiences and opinions of parent Internet use. Early Child Development and Care,