Lotta Brännström | miun.se

Lotta Brännström

  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428248
  • E-postadress: lotta.brannstrom@miun.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brännström, L. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2020). Girls’ Perspectives on Gendered Violence in Rural Sweden : Photovoice as a Method for Increased Knowledge and Social Change. International Journal of Qualitative Methods, vol. 19    

Brännström, L. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2020). “You are so ugly, you whore”- girls in rural Sweden discuss and address gendered violence. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 15: 1    

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2019). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence, vol. 34: 21-22, ss. 4687-4712.  

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2018). Lived Experiences of Changing Integration Policies: : Immigrant Narratives of Institutional Support and Labour Market Inclusion/Exclusion in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, vol. 8: 1, ss. 25-34.    

Konferensbidrag

Gillander Gådin, K. , Brännström, L. , Green, M. , Nilsson, S. , Ali, A. , Wolfe, G. & Hallengren, L. (2018). Efter metoo – unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier och vad vi kan göra åt det. Paper presented at the Almedalsveckan, Almedalen, Visby, 1 juli – 8 juli, 2018

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2018). TGRAN: A Transnational Study of the Intersections of Rurality, Gender and violence Against Women. Paper presented at the Circles within Circles: Transnational Perspectives on Youth-led Approaches to Addressing Gender-Based Violence, Montebello, Quebec, 8-11 July, 2018

Brännström, L. , de Lange, N. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Mitchell, C. , Moletsane, R. & Nyhlén, S. (2017). Picturing rurality and its gendered dimension – South Africa vs Sweden. Paper presented at the The IVSA Conference, Montreal, June 18-22, 2017.

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Lived biographies of changing integration regimes : Migrant narratives ofinstitutional support and labor market in/exclusion in Sweden. Paper presented at the the 18th Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12 August, 2016

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Brännström, L. (2021). "Alltså det finns ju ingen respekt!” : Tjejers perspektiv på (o)trygghet och genusrelaterat våld i vardagen– en photovoicestudie. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 185)  

Rapporter

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Invandring till jobb : Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:1).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University  

Samlingsverk (redaktör)

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Övrigt

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Röster som borde höras : migranters syn på integrationspolitik. Sundsvall (Sundsvalls tidning).  

Sidan uppdaterades 2022-11-18