Lotta Brännström

Spara favorit

Doktorand
PhD student

Bakgrund

Filosofie Magisterexamen i Sociologi Mittuniversitetet
MSc in Sociology, Mid Sweden University

Kandidatexamen University of Cape Town. Huvudämnen; Genusvetenskap & Antropologi
B.Soc.Sci. University of Cape Town. Majors; Gender Studies & Anthropology

Forskningsområden

Våld i nära relationer
Arbete & Integrering

Pågående forskning

Platsens betydelse för arbete mot våld mot flickor och unga kvinnor. Ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika.

South African Medical Research Center har tillsammans med FORTE beviljat ett treårigt samarbetsprojekt till forskare vid Mittuniversitetet och University of KwaZulu-Natal med titeln 'Intersections of rurality and gender in relation to violence against girls and young women: An urgent matter in relation to health inequalities in South Africa and Sweden'.

Undervisning

Sociologi A. Sociologisk Introduktion / Klass, Kön & Etnicitet
Sociologi A. Distans, Sociologi & Genus

Övrigt

Projektledare Open Campus

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence,  

Konferensbidrag

Brännström, L. , de Lange, N. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Mitchell, C. , Moletsane, R. & Nyhlén, S. (2017). Picturing rurality and its gendered dimension – South Africa vs Sweden. Paper presented at the The IVSA Conference, Montreal, June 18-22, 2017.

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Lived biographies of changing integration regimes : Migrant narratives ofinstitutional support and labor market in/exclusion in Sweden. Paper presented at the the 18th Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12 August, 2016

Rapporter

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Invandring till jobb : Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:1).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University  

Samlingsverk (redaktör)

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Övrigt

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Röster som borde höras : migranters syn på integrationspolitik. Sundsvall (Sundsvalls tidning).