Lotta Brännström

Lotta Brännström

  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428248
  • E-postadress: lotta.brannstrom@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Doktorand
PhD student

Bakgrund

Filosofie Magisterexamen i Sociologi Mittuniversitetet
MSc in Sociology, Mid Sweden University

Kandidatexamen University of Cape Town. Huvudämnen; Genusvetenskap & Antropologi
B.Soc.Sci. University of Cape Town. Majors; Gender Studies & Anthropology

Forskningsområden

Våld i nära relationer                                                                                                                               Arbete & Integrering                                                                                                             Genusrelaterat våld bland unga

Forskning

Platsens betydelse för arbete mot våld mot flickor och unga kvinnor. Ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika.

South African Medical Research Center har tillsammans med FORTE beviljat ett treårigt samarbetsprojekt till forskare vid Mittuniversitetet och University of KwaZulu-Natal med titeln 'Intersections of rurality and gender in relation to violence against girls and young women: An urgent matter in relation to health inequalities in South Africa and Sweden'.

Undervisning

Sociologi A. Sociologisk Introduktion / Klass, Kön & Etnicitet                                     
Sociologi A. Distans, Sociologi & Genus                                                                              Folkhälsovetenskap, Våld i nära relationer

Övrigt

Projektledare Open Campus: www.opencampus.nu                                                                                                                                              Stipendium: https://www.miun.se/kontakt/press/nyhetsarkiv/2017-12/sydafrikanskt-forskningssamarbete-om-jamstalldhet-pa-glesbygden-belonas/

Forskningsprojekt

Avslutade

Invandring till jobb

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brännström, L. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2020). Girls’ Perspectives on Gendered Violence in Rural Sweden : Photovoice as a Method for Increased Knowledge and Social Change. International Journal of Qualitative Methods, vol. 19    

Brännström, L. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2020). “You are so ugly, you whore”- girls in rural Sweden discuss and address gendered violence. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 15: 1    

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2019). Stories of Victimization : Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Journal of Interpersonal Violence, vol. 34: 21-22, ss. 4687-4712.  

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2018). Lived Experiences of Changing Integration Policies: : Immigrant Narratives of Institutional Support and Labour Market Inclusion/Exclusion in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, vol. 8: 1, ss. 25-34.    

Konferensbidrag

Gillander Gådin, K. , Brännström, L. , Green, M. , Nilsson, S. , Ali, A. , Wolfe, G. & Hallengren, L. (2018). Efter metoo – unga tjejers perspektiv på våld och sexuella trakasserier och vad vi kan göra åt det. Paper presented at the Almedalsveckan, Almedalen, Visby, 1 juli – 8 juli, 2018

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. & Gillander Gådin, K. (2018). TGRAN: A Transnational Study of the Intersections of Rurality, Gender and violence Against Women. Paper presented at the Circles within Circles: Transnational Perspectives on Youth-led Approaches to Addressing Gender-Based Violence, Montebello, Quebec, 8-11 July, 2018

Brännström, L. , de Lange, N. , Gillander Gådin, K. , Giritli Nygren, K. , Mitchell, C. , Moletsane, R. & Nyhlén, S. (2017). Picturing rurality and its gendered dimension – South Africa vs Sweden. Paper presented at the The IVSA Conference, Montreal, June 18-22, 2017.

Brännström, L. & Jarnkvist, K. (2017). Stories of Victimization: Self-Positioning and Construction of Gender in Narratives of Abused Women. Paper presented at the II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal, 6-9 September 2017

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Lived biographies of changing integration regimes : Migrant narratives ofinstitutional support and labor market in/exclusion in Sweden. Paper presented at the the 18th Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12 August, 2016

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Brännström, L. (2021). "Alltså det finns ju ingen respekt!” : Tjejers perspektiv på (o)trygghet och genusrelaterat våld i vardagen– en photovoicestudie. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 185)  

Rapporter

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Invandring till jobb : Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:1).  

Jarnkvist, K. & Brännström, L. (2016). Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter : En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland. Sundsvall : Mid Sweden University  

Samlingsverk (redaktör)

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Övrigt

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Röster som borde höras : migranters syn på integrationspolitik. Sundsvall (Sundsvalls tidning).