Lotta Wickenberg | miun.se

Lotta Wickenberg

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Lärare
  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428036
  • E-postadress: lotta.wickenberg@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Byggnadsteknik

Universitetsadjunkt

Adjunkt på institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande.

Bakgrund

Gymnasielärare i matematik och naturkunskap, verksamhetsplanerare och numera universitetslärare.

Undervisning

Grundkurs i byggnadsteknik, Samhälls- och byggnadsplanering, Byggproduktion, Byggnadsmekanik och handledare för självständiga arbeten på grundlärarprogrammet, ekoentreprenörsprogrammet samt byggingenjörsprogrammet.

Sidan uppdaterades 2022-11-18