Madeleine Juliusson

Hr Specialist|HR Specialist

  • Tjänstetitel: Hr Specialist
  • Ansvarsområde: Arbetar strategiskt övergripande över hela MIUN med HR-processer inom områdena attrahera, rekrytera, behålla och utveckla.
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: 010-142 79 27
  • E-postadress: Madeleine.Juliusson@miun.se