Madeleine Odén-Göransson

Spara favorit

Bakgrund

Jag har en fil. mag. i biblioteks- och informationsvetenskap 2002. För övrigt har jag studerat arkivkunskap, kultur- och naturmiljötolkning och IT men har en bakgrund som fastighetsförvaltare och fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter. Mitt första arbete som bibliotekarie var som kulturansvarig bibliotekarie vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Sedan 2003 har jag arbetat som bibliotekschef i Jämtlands län, först som biblioteks- och kulturchef i Bergs kommun, därefter som bibliotekschef för Östersunds bibliotek. 2012-2016 var jag bibliotekschef vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Från och med augusti 2016 arbetar jag som avdelningschef för Studiemiljö och kommunikation (SOK) inom UB.