Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Annan titel: Regionalt Utvecklingsnätverk (RUN)
  • Ansvarsområde: Uppdragsutbildning/Rektorsprogrammet
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428076
  • E-postadress: margareta.sandin@miun.se
  • Besöksadress: HUS F
  • Rumsnummer: F316
  • Ort: Sundsvall

Hör gärna av dig till mig om du har frågor som rör Rektorsprogrammet eller om du har funderingar kring dessa frågor:

•Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen
•Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
•Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
•Kompetensutveckling

Vi som arbetar på avdelningen FUS och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Sidan uppdaterades 2022-11-18