Maria Kjellgren

Maria Kjellgren

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Annan titel: Adjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: maria.kjellgren@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Bakgrund

Aukt. Socionom
Leg. Psykoterapeut
Leg. Hälso- & Sjukvårdskurator
Handledare och lärare i psykoterapi

Forskningsområden

Skolkuratorns individuella samtal med barn

Forskning

Doktorandstudier vid Umeå universitet
https://www.umu.se/personal/maria-kjellgren/