Marianne Maltheson

Marianne Maltheson

  • Ansvarsområde: verksamhetsförlagd utbildning-allmän hälso-och sjukvård IV 15 HP
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: +46101427843
  • E-postadress: marianne.maltheson@miun.se
  • Rumsnummer: K 217
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad