Maria Pettersson

Lärare |Member of academic staff

  • Tjänstetitel: Lärare
  • Annan titel: adjunkt
  • Ansvarsområde: Lika villkors ombud
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428567
  • E-postadress: maria.pettersson@miun.se
  • Rumsnummer: K349
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Bakgrund

Vårdlärare, smärtsjuksköterska, påbörjad Vård av äldre specialist utbildning.

Undervisning

Undervisar i omvårdnad i ffa gerontologi-geriatrik, pedagogik och handledning, verksamhetsförlagd utbildning samt palliativ vård.