Maria Rasmusson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Pedagogik
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 86 45
  • E-postadress: maria.rasmusson@miun.se
  • Rumsnummer: D372
  • Ämne: Pedagogik

Bakgrund

Utbildning
1992 - 1999 Uppsala Universitet Degree of Master of Social Science, Filosofie Magisterexamen 185p.
1999 Uppsala Universitet Master of Education for the Upper Secondary School, Gymnasielärarexamen.
2005 Mittuniversitetet, Härnösand Pedagogik C 20p.
2007 Mittuniversitetet, Härnösand Pedagogik D 20p.
2015 Mittuniversitetet, Forskarutbildning i pedagogik. Avhandling: "Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat."
Legitimerad gymnasielärare.

Anställningar
Har tidigare arbetat på Katedralskolan, Malmaskolan och Gottsundaskolan i Uppsala.
Mittuniversitetet, UTV från 2001-pågående

Forskningsområden

Leder den svenska delen i projektet HAND in HAND som är finansierat av ERASMUS+. Den svenska projektgruppen består av Maria Rasmusson, Magnus Oskarsson, Nina Eliasson, Helene Dahlström och Greta Wiklund Lind.

Läsförståelse, literacy, large-scale assessments, quantitative methods, PISA, PIAAC.

Pågående forskning

HAND in HAND - A European project that aims at building more tolerant and non-discriminant school environments. The project builds on the importance of social, emotional and intercultural skills (SEI skills) for building inclusive societies and to prevent segregation and discriminative bullying. The HAND in HAND program will be tested using an experimental design in schools in Slovenia, Sweden, Croatia, and Germany.

Undervisning

Kurser i läs- och skrivutveckling för lärare, handledare för uppsatser på C-nivå, seminarieledare för uppsatser på lärarutbildningen och det beteendevetenskapliga programmet, kursansvarig för Metodologi och etik I och II på avancerad nivå, undervisar i kvantitativ metod/statistik.

Extra kontaktinformation

Läs mer om projektet HAND in HAND.

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående

Avslutade

HAND in HAND

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mueller, F. , Denk, A. , Lubaway, E. , Salzer, C. , Kozina, A. , Perse, T. V. , Rasmusson, M. , Jugovic, I. & et al. (2020). Assessing social, emotional, and intercultural competences of students and school staff : A systematic literature review. Educational Research Review, vol. 29    

Rasmusson, M. , Albæk, K. , Lind, P. & Myrberg, M. (2019). Cognitive Foundation Skills Following Vocational versus General Upper Secondary Education : A Long Term Perspective. Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 63: 7, ss. 985-1006.    

Nielsen, B. L. , Laursen, H. D. , Reol, L. A. , Jensen, H. , Kozina, A. , Vidmar, M. , Rasmusson, M. , Marusic, I. & et al. (2019). Social, emotional and intercultural competencies: a literature review with a particular focus on the school staff. European Journal of Teacher Education, vol. 42: 3, ss. 410-428.  

Augustsson, G. & Rasmusson, M. (2018). Regular and Temporary Employees in Project Organized Business Pay Different Attention to Preconditions for Learning. Organizacija, vol. 51: 2, ss. 97-111.    

Rasmusson, M. (2016). A Multilevel Analysis of Swedish and Norwegian Students’ Overall and Digital Reading Performance with a Focus on Equity Aspects of Education. Large-scale assessments in education, vol. 4    

Olofsdotter, G. & Rasmusson, M. (2016). Gender (in)equality contested : externalising employment in the construction industry. New technology, work and employment, vol. 31: 1, ss. 41-57.    

Rasmusson, M. (2015). Det digitala läsandet. Läsning, : 1

Rasmusson, M. (2015). Det digitala läsandet - vad och hur?. Svenskläraren, : 4

Rasmusson, M. & Åberg-Bengtsson, L. (2015). Does Performance in Digital Reading Relate to Computer Game Playing? A Study of Factor Structure and Gender Patterns in 15-Year-Olds' Reading Literacy Performance. Scandinavian Journal of Educational Research, vol. 59: 6, ss. 691-709.  

Rasmusson, M. (2015). Reading Paper – Reading Screen : A Comparison of Reading Literacy in Two Different Modes. Nordic Studies in Education, vol. 35: 1, ss. 3-19.

Rasmusson, M. & Eklund, M. (2013). “It’s easier to read on the Internet—you just click on what you want to read...” : Abilities and skills needed for reading on the Internet. Education and Information Technologies, vol. 18: 3, ss. 401-419.  

Dimberg, U. & Petterson [Rasmusson], M. (2000). Facial reactions to happy and angry facial expressions: Evidence for right hemisphere dominance. Psychophysiology, vol. 37: 5, ss. 693-696.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Rasmusson, M. (2014). Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 209)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Pettersson, A. & Taube, K. (2018). Flickor och pojkar i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 131-146.

Frediksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Oskarsson, M. , Pettersson, A. , Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 147-160.

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. & Taube, K. (2018). Läsförståelse i PISA. I Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. S. 42-68.

Rasmusson, M. & Fredriksson, U. (2018). PISA, reading literacy, and computer-based assessment. I Northern Lights on TIMSS and PISA 2018. Nordiska Ministerrådet (TemaNord). S. 123-160.    

Fredriksson, U. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2012). Weak readers in the Nordic Countries : Gender, immigrant background, socioeconomic background, enjoyment of reading and school related factors.. I Northern Lights on PISA 2009 : focus on reading. Köpenhamn : Nordisk ministerråd (TemaNord). S. 23-43.

Konferensbidrag

Rasmusson, M. (2017). Hur bedöms läsförståelse i PISA? : PISAs läsförståelsetest på papper och skärm – pågående projekt. I Vad är de stora utmaningarna för läs- och skrivforskningen just nu?. Falun :

Rasmusson, M. (2016). What happens to the adult men’s reading performance?. Paper presented at the 3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference, Making meaning − literacy in action, Åbo, Finland, 14-16 August, 2016

Rasmusson, M. (2015). Läsandet i en digital värld. I Digitala torget.

Rasmusson, M. (2015). Läsning på papper och skärm. I Matchen börjar i skolan, Almedalen 30 juni 2015.

Rasmusson, M. (2015). Reading comprehension of digital texts. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Budapest Hungary, 8-11 September 2015

Augustsson, G. & Rasmusson, M. (2015). Transition between organizations: Unstructured competence transfer between regular and temporary staff in project organized business. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Budapest Hungary, 8-11 September 2015

Augustsson, G. & Rasmusson, M. (2015). Unstructured skills transfer between regular and temporary staff in project organized business. Paper presented at the ECER 2015, Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Ungern, 7-11 september 2015

Olofsdotter, G. & Rasmusson, M. (2014). Gender (in)equality contested: Precarious work in a project based organization.. Paper presented at the The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, June 11-13, 2014

Rasmusson, M. (2010). Reading strategies on the Internet : "It’s easier to read on the Internet – you just click on what you want to read..." Abilities and skills needed for reading on the Internet. I The European Conference on Educational Research, Helsinki, Finland, 23-27 August 2010.

Rasmusson, M. (2009). Is there a difference in reading printed text compared to reading on screen?. Paper presented at the 37th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA/NFPF), Trondheim March 5-7, 2009

Rasmusson, M. , Sundgren, M. & Sahlin, S. (2008). Podcasting and blogging - the way to learn? : Presented at the European Conference on Educational Research 2008 in Gothenburg Sept 10.

Rasmusson, M. (2008). The concept of electronic reading.

Eklund, M. & Rasmusson, M. (2007). Teachers use of web-based learning resources.

Fredriksson, U. , Plomp, T. , Jedeskog, G. , Sorensen, E. & Rasmusson, M. (2006). Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project (The European e-learning Forum for Education). I Proceedings. European Conference on Educational Research, Geneva 2006.

Fredriksson, U. , Plomp, T. , Jedeskog, G. , Soensen, E. & Rasmusson, M. (2006). Innovative use of ICT in schools in Denmark, Norway, Sweden, Germany, Portugal and the United Kingdom. I NERA/NFPF Congress in Örebro 2006.

Eklund, M. & Rasmusson, M. (2006). Teachers use of web-based learning resources. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER)

Rapporter

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Lundgren, M. , Karlsson, K. G. , Fredriksson, U. , Pettersson, A. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 : 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm : Skolverket    

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Fredriksson, U. & Rasmusson, M. (2011). Eleverna och nätet : PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information. Stockholm : Skolverket (Skolverket, Internationella studier 361).    

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).