Maria Skoglund

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör och sekreterare i ämneskollegiet Rehabiliteringsvetenskap, administrativt stöd i Hälsovetenskap samt administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Idrottsvetenskapligt program, 180 hp
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp
Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp
Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

Fristående kurser:

Juridik, Folkhälsovetenskap, Rehabiliteringsvetenskap, Idrottsvetenskap