Maria Sundberg

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Socialt arbete (SOA) och administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Socionomutbildning, 210 hp start ht/vt
Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Kurser inom:

Socialt arbete