Maria Sundberg

Spara favorit

Utbildningshandläggare vid fakulteten för humanvetenskap.
Administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Socionomutbildning, 210 hp start ht/vt
Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Kurser inom:

Socialt arbete


(Läsåret 19/20 vik. planeringshandläggare för EJT)