Maria Sundberg

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör för Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO) samt sekreterare i Ämneskollegiet och Forskarkollegiet för Socialt arbete. Jag administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Socionomutbildning, 210 hp start ht/vt
Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Kurser inom:

Socialt arbete