Maria Sundberg

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428599
  • E-postadress: maria.sundberg@miun.se
  • Ort: Östersund

Utbildningshandläggare vid fakulteten för humanvetenskap.
Administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

- Socionomutbildning, 210 hp (start ht/vt)
- Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp
- Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Socialt arbete, 120 hp
- Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp
- Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning, 60 hp
- Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp (kurser i sociologi)

Kurser inom:
- Genusvetenskap
- Socialt arbete
- Sociologi