Maria Weimer Löfvenberg

Spara favorit

Publikationer

Licentiatavhandlingar

Weimer-Löfvenberg, M. (2008). Projektet Björntanden : Om beslutsprocesser, entreprenörskap och politik. Lic.-avh. Östersund : Mid Sweden University, 2008 (Mid Sweden University licentiate thesis : 33)