Marie Alricsson

Spara favorit

Bakgrund

Jag kommer ursprungligen från idrottsrörelsen och har arbetat bland annat inom Jämtland/Härjedalens idrottsförbund, Sveriges Akademiska IF och Ridsportförbundet. Avlade sjukgymnastexamen 1984 och efter examen arbetade jag som kliniker i över 20 år senast som ergonom/sjukgymnast inom flygvapnet. Disputerade i ämnet idrottsmedicin vid Karolinska institutet 2003 och genomförde post-docstudier i Australien 2006-07. Jag utnämndes till docent i rehabiliteringsvetenskap vid Lunds universitet och Mittuniversitetet 2008. Februari 2011 befordrades jag till Professor i idrottsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Fysisk aktivitet, prevention, idrottsrehabilitering,

Pågående forskning

Regelbunden fysisk aktivitet är hälsofrämjande och minskar risken för många kroniska sjukdomstillstånd. Tidiga hälsoinsatser redan under ungdomsåren är sannolikt av stort värde för god livskvalitet och ett friskt vuxenliv. Ett steg i denna riktning torde vara att uppmuntra ungdomar att anamma ett bra hälsobeteende. Utmaningen som forskare är att tillämpa och utveckla strategier och metoder som leder till att individer är regelbundet aktiva.
Elitidrottare drabbas i hög grad av olika allvarliga skador som innebär betydande lidande för de drabbade individerna och stora kostnader för samhället. En skada i främre korsbandet är en av de allvarligaste skadorna av fysisk aktivitet och ett av de största enskilda kliniska problemen inom idrottstraumatologi. Kan man minska skador med förebyggande program och skynda på återgången till idrott med effektiva rehabiliteringsprogram? Det är en del av min forskning och inom framför allt alpin skidåkning och fotboll på elitnivå.

Undervisning

Undervisar på idrottsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet samt på magisterkurs i idrottsmedicin vid Linnéuniversitetet.

Övrigt

Handleder 2 doktorander vid Centrum för idrottsskadeforskning, Karolinska institutet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ericsson, D. , Östenberg Hafsteinsson, A. , Andersson, E. & Alricsson, M. (2017). Test-retest reliability of repeated knee laxity measurements in the acute phase following a knee trauma using a Rolimeter. Journal of Exercise Rehabilitation, vol. 13: 5, ss. 550-558.    

Ekström, A. , Hafsteinsson Östenberg, A. , Björklund, G. & Alricsson, M. (2017). The effects of introducing Tabata interval training and stability exercises to school children as a school-based intervention program. International Journal of Adolescent Medicine and Health,  

Hébert-Losier, K. , Wessman, C. , Alricsson, M. & Svantesson, U. (2017). Updated reliability and normative values for the standing heel-rise test in healthy adults. Physiotherapy, vol. 103: 4, ss. 446-452.  

Björklund, G. , Alricsson, M. & Svantesson, U. (2017). Using bilateral functional and anthropometric tests to define symmetry in cross-country skiers. Journal of Human Kinetics, vol. 60: 1, ss. 9-18.    

Norlin, T. , Tranaeus Fitzgerald, U. & Alricsson, M. (2016). Barriers to and possibilities of returning to play after a severe soccer injury : a qualitative study. European Journal of Physiotherapy, vol. 18: 3, ss. 179-184.  

Nilsson, T. , Östenberg, A. H. & Alricsson, M. (2016). Injury profile among elite male youth soccer players in a Swedish first league. Journal of exercise rehabilitation, vol. 12: 2, ss. 83-89.    

Alricsson, M. , Björklund, G. , Ekström, A. & Ostenberg, A. H. (2016). Introducing Tabata intervals and stability exercises in school children by a school-based study. European Journal of Public Health, vol. 26: Issue suppl_1, ss. 417-417.  

Svensson, K. , Eckerman, M. , Alricsson, M. , Magounakis, T. & Werner, S. (2016). Muscle injuries of the dominant or non-dominant leg in male football players at elite level.. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy,  

Svensson, K. , Alricsson, M. , Karneback, G. , Magounakis, T. & Werner, S. (2016). Muscle injuries of the lower extremity : a comparison between young and old male elite soccer players. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 24: 7, ss. 2293-2299.  

Kahlin, Y. , Werner, S. , Edman, G. , Raustorp, A. & Alricsson, M. (2016). Physical self-esteem and personality traits in Swedish physically inactive female high school students : an intervention study. International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 28: 4, ss. 363-372.  

Johansson, A. , Svantesson, U. , Tannerstedt, J. & Alricsson, M. (2016). Prevalence of shoulder pain in Swedish flatwater kayakers and its relation to range of motion and scapula stability of the shoulder joint. Journal of Sports Sciences, vol. 34: 10, ss. 951-958.  

Alricsson, M. , Björklund, G. , Cronholm, M. , Olsson, O. , Viklund, P. & Svantesson, U. (2016). Spinal alignment, mobility of the hip and thoracic spine and prevalence of low back pain in young elite cross-country skiers. Journal of Exercise Rehabilitation, vol. 12: 1, ss. 21-28.    

Svensson, K. , Alricsson, M. , Eckerman, M. , Magounakis, T. & Werner, S. (2016). The correlation between the imaging characteristics of hamstring injury and time required before returning to sports : a literature review.. Journal of exercise rehabilitation, vol. 12: 3, ss. 134-142.    

Bele, S. , Ostenberg, A. H. , Sjoström, R. & Alricsson, M. (2015). Experiences of returning to elite beach volleyball after shoulder injury. Journal of Exercise Rehabilitation, vol. 11: 4, ss. 204-10.    

Svantesson, U. , Jones, J. , Wolbert, K. & Alricsson, M. (2015). Impact of Physical Activity on the Self-Perceived Quality of Life in Non-Frail Older Adults. Journal of Clinical Medicine Research, vol. 7: 8, ss. 585-93.    

Podlog, L. , Gustafsson, H. , Skoog, T. , Gao, Z. , Westin, M. , Werner, S. & Alricsson, M. (2015). Need satisfaction, motivation, and engagement among high-performance youth athletes : A multiple mediation analysis. International Journal of Sport and Exercise Psychology, vol. 13: 4, ss. 415-433.  

Johansson, L. , Westin, M. , Levin, L. , Edman, G. , Alricsson, M. & Werner, S. (2015). Personality Traits in Swedish High School Alpine Skier : A Comparison between Injured and Uninjured Skiers. Journal of Psychology & Psychotherapy, vol. 5: 4    

Kahlin, Y. , Werner, S. & Alricsson, M. (2014). A Physical Activity Program in Swedish Physically Inactive Female High School Students : A Controlled Intervention Study. Journal of Physical Activity and Health, vol. 11: 6, ss. 1162-1169.  

Fröberg, A. , Alricsson, M. & Ahnesjö, J. (2014). Awareness of current recommendations and guidelines regarding strength training for youth. International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 26: 4, ss. 517-523.  

Nordahl, B. , Sjöström, R. , Westin, M. , Werner, S. & Alricsson, M. (2014). Experiences of returning to elite alpine skiing after ACL injury and ACL reconstruction. International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 26: 1, ss. 69-77.  

Svantesson, U. , Babagbemi, B. , Foster, L. & Alricsson, M. (2014). Influences on modern multifactorial falls prevention interventions and fear of falling in non-frail older adults : a literature review.. Journal of Clinical Medicine Research, vol. 6: 5, ss. 314-320.    

Sjöström, R. , Asplund, R. & Alricsson, M. (2013). Evaluation of a multidisciplinary rehabilitation program with emphasis on musculoskeletal disorders : A 5-year follow-up. Work, vol. 45: 2, ss. 175-182.  

Alricsson, M. (2013). Physical Activity Why and How?. Journal of Biosafety & Health Education, vol. 1, ss. e111    

Sjöström, R. , Asplund, R. & Alricsson, M. (2012). Back to work : evaluation of a multidisciplinary rehabilitation program with emphasis on mental symptoms; A two-year follow up. Journal of Multidisciplinary Healthcare, vol. 5, ss. 145-151.    

Pagels, P. , Raustorp, A. , Archer, T. , Lidman, U. & Alricsson, M. (2012). Influence of Moderate, Daily Physical Activity Upon Body Composition and Blood Lipid Profile in Swedish Adults.. Journal of physical activity & health, vol. 9: 6, ss. 867-874.

Westin, M. , Alricsson, M. & Werner, S. (2012). Injury profile of competitive alpine skiers : a five-year cohort study. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 20: 6, ss. 1175-1181.  

Sjöström, R. , Johansson Melin, C. [. , Asplund, R. & Alricsson, M. (2011). Barriers to and possibilities of returning to work after a multidisciplinary rehabilitation programme. A qualitative interview study. Work, vol. 39: 3, ss. 243-250.  

Kahlin, Y. & Alricsson, M. (2011). Inaktiva flickor aktiveras. Svensk Idrottsforskning, : 3, ss. 70-71.  

Fröberg, A. , Ahnesjö, J. & Alricsson, M. (2011). Ledare tveksamma tillstyrketräningsråd för barn. Svensk Idrottsforskning, : 4, ss. 47-50.  

Hafsteinsson Östenberg, A. , Frisk Bengtsson, T. , Weslien, E. & Alricsson, M. (2011). Oklart om bäst i test ger mest. Svensk Idrottsforskning, : 3, ss. 59-62.  

Svensson, K. & Alricsson, M. (2011). Rehabiliteringstiden på väg att fastställas. Svensk Idrottsforskning, : 3, ss. 63-65.  

Sjöström, R. , Asplund, R. & Alricsson, M. (2010). Two year outcome of a multidisciplinary rehabilitation programme focused on range of motion of the neck and back. Work, vol. 37: 4, ss. 341-348.  

Sjöström, R. , Alricsson, M. , Asplund, R. & Nordenmark, M. (2009). Back to work - A two year outcome of a multidisciplinary rehabilitation programme focused on physical function and pain. Disability and Rehabilitation, vol. 31: 3, ss. 237-242.  

Sellström, E. , Arnoldsson, G. & Alricsson, M. (2009). Obesity prevalence in a cohort of women in early pregnancy from a neighbourhood perspective. BMC Pregnancy and Childbirth, vol. 9    

Alricsson, M. & Molin, I. (2009). Physical activity and health among adolescents with cerebral palsy in Sweden. International journal of adolescent medicine and health, vol. 21: 4, ss. 623-633.

Raustorp, A. , Archer, T. , Svensson, K. , Perlinger, T. & Alricsson, M. (2009). Physical self esteem - A five year follow up study on Swedish adolescents. International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 21: 4, ss. 497-507.

Kahlin, Y. , Werner, S. , Romild, U. & Alricsson, M. (2009). Self-related health, physical activity, BMI and musculoskeletal complaints - a comparison between foreign and Swedish high school students. International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 21: 3, ss. 327-341.

Sjöström, R. , Alricsson, M. & Asplund, R. (2008). Back to work- evaluation of a multidisciplinary rehabilitation programme with emphasis on musculoskeletal disorders. : A two-year follow-up.. Disability and Rehabilitation, vol. 30: 9, ss. 649-655.  

Alricsson, M. , Landstad, B. , Romild, U. & Gundersen, K. (2008). Physical activity, health, BMI and body complaints in high school students. Minerva Pediatrica, vol. 60: 1, ss. 19-25.

Alricsson, M. , Domalewski, D. , Romild, U. & Asplund, R. (2008). Physical activity, health, body mass index, sleeping habits and bodycomplaints in Australian senior high school students. International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol. 20: 4, ss. 501-512.

Reichard, Y. K. , Alricsson, M. & Werner, S. (2008). Self-related health, physical activity and musculoskeletal complaints in Swedish high school students.. Minerva Pediatrica, vol. 60: 3, ss. 263-71.

Reichard, Y. K. , Alricsson, M. & Werner, S. (2008). Self-related health, physical activity and musculoskeletal complaints in Swedish high school students. Minerva Pediatrica, vol. 60: 3, ss. 263-271.

Alricsson, M. , Sjöström, R. & Asplund, R. (2007). Back to work - evaluation of multidisciplinary rehabilitation programme with emphasis on musculoskeletal disorders. A two year follow-up. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 30: 1, ss. 35-36.

Alricsson, M. , Landstad, B. , Romild, U. & Werner, S. (2006). Self-related health, physical activity and complaints in Swedish high school students. Scientific World Journal, vol. 6, ss. 816-826.    

Alricsson, M. & Werner, S. (2006). Young elite cross-country skiers and low back pain : A 5-year study. Physical Therapy in Sport, vol. 7: 4, ss. 181-184.  

Alricsson, M. & Werner, S. (2005). Self-reported health, physical activity and prevalence of complaints in elite cross-country skiers and matched controls. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, vol. 45: 4, ss. 547-552.

Alricsson, M. (2004). Dans ger friskare ryggar hos längdåkare. Glid, : 4

Alricsson, M. & Werner, S. (2004). Dansträning ger längdskidåkare mindre ryggbesvär. . Svensk Idrottsmedicin, vol. 23: 2, ss. 23-26.

Alricsson, M. & Werner, S. (2004). Hälsa, aktivitetsgrad och besvärsfrekvens bland längdskidåkare vid Sveriges riksskidgymnasier.. Svensk idrottsforskning, vol. 13: 1, ss. 22-24.

Alricsson, M. , Harms-Ringdahl, K. , Larsson, B. , Linder, J. & Werner, S. (2004). Neck muscle strength and endurance in fighter pilots : effects of a supervised training program. Aviation, Space, and Environmental Medicine, vol. 75: 1, ss. 23-28.

Alricsson, M. & Werner, S. (2004). The effect of pre-season dance training on physical indices and back pain in elite cross-country skiers : a prospective controlled intervention study. British journal of sports medicine, vol. 38: 2, ss. 148-153.

Alricsson, M. , Harms-Ringdahl, K. , Eriksson, K. & Werner, S. (2003). The effect of dance training on joint mobility, muscle flexibility, speed and agility in young cross-country skiers, : a prospective controlled intervention study.. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 13: 4, ss. 237-243.

Alricsson, M. & Werner, S. (2002). Dansträning för längdskidåkare : får jag lov, Per Elofsson?. Svensk idrottsforskning, vol. 11: 4, ss. 77-79.

Alricsson, M. & Werner, S. (2002). Reliability tests of joint motion and muscle flexibility of the hip. . Nordisk fysioterapi, vol. 6: 3, ss. 119-124.

Alricsson, M. , Harms-Ringdahl, K. , Schüldt, K. , Ekholm, J. & linder, J. (2001). Mobility, muscular strength and endurance in the cervical spine in Swedish air force pilots. Aviation, Space, and Environmental Medicine, vol. 72: 4, ss. 336-342.

Alricsson, M. , Harms-Ringdahl, K. & Werner, S. (2001). Reliability of sports related functional tests with emphasis on speed and agility in young athletes.. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 11: 4, ss. 229-232.

Artiklar, forskningsöversikter

Archer, T. , Svensson, K. & Alricsson, M. (2012). Physical exercise ameliorates deficits induced by traumatic brain injury. Acta Neurologica Scandinavica, vol. 125: 5, ss. 293-302.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Alricsson, M. & Kahlin, Y. (2016). Physical activity and Health in Adolescents. I Sedentary Lifestyle : Predictive Factors, Health Risks and Physiological Implications. New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 115-130.

Sjöström, R. & Alricsson, M. (2012). Multidisciplinary Rehabilitation in Musculoskeletal Disorders. I Musculoskeletal Disorder. InTech. S. 1-18.    

Alricsson, M. , Domalewski, D. , Romild, U. & Asplund, R. (2009). Health, sleeping Habits and Physical activity. I Obesity and Adolescence : A Public Health Concern. New york : Nova Science Publishers, Inc.. S. 97-105.

Alricsson, M. & Domalewski, D. (2008). Physical activity, health and prevalence of overweight and musculoskeletal complaints in young women. I Exercise and Women's Health Research. New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 143-155.

Alricsson, M. & Landstad, B. (2007). Physical activity, self-related health and complaints in adolescents. I Adolescent behaviour research: International perspectives. New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 119-128.

Samlingsverk (redaktör)

Alricsson, M. (ed.) (2012). Musculoskeletal Disorder. InTech  

Övrigt

Alricsson, M. (1999). Dans ger bättre resultat i skidspåren? .