Marie Frykland

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 19
  • E-postadress: marie.frykland@miun.se
  • Rumsnummer: D331

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. , Hörnell, A. & Frykland, M. (2015). Learning Environments at Leisure-time Centres in Sweden : A Comprehensive Survey of Staff Perceptions. International Journal for Research on Extended Education, vol. 3: 1, ss. 5-18.

Ivarson Jansson, E. , Augusén, H. , Frykland, M. & Cooper, K. (2009). More Like Real Life - Motivitational Methods of Teaching in Upper Secendary School. US China Education Review, vol. 6: 11(Serial no.60), ss. 46-56.

Konferensbidrag

Boström, L. , Hörnell, A. & Frykland, M. (2014). Learning Environments at Leisure-time Centres in Sweden : A Comprehensive Survey of Staff Perceptions. Paper presented at the NERA 42nd Congress, Lillehammer, Norway, March 5-7 2014