Marie Grusell | miun.se

Marie Grusell

Docent |Senior lecturer

  • Tjänstetitel: Docent
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • E-postadress: marie.grusell@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Marie Grusell är affilierad forskare till Mittuniversitet och DEMICOM sedan 2009. Och är idag docent i politisk kommunikation, DEMICOM vid Mittuniversitetet samt docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet.

Hennes forskning är inriktad på strategisk kommunikation, framför allt inom fältet politisk kommunikation. Under 2000-talet har hon varit engagerad i olika studier vid samtliga svenska nationella val och har studerat strategisk politisk kommunikation vid de nationella och europeiska valen sedan 2010. Hon är för närvarande involverad i ett forskningsprojekt kring strategisk politisk kommunikation som avrapporterats i boken ”Politik är att vinna” (2022). Hon verkar även som Chair (ordförande) i divisionen för politisk kommunikation i den internationella forskarorganisationen IAMCR (2019-2024). Under perioden 2022-2024 är hon verksam som Styrelseledamot i Mistra Environmental Communication, som är ett fyraårigt forskningsprogram med syfte att förnya och utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation.

Extra kontaktinformation

Nås också på denna e-postadress:

E-post: marie.grusell@jmg.gu.se 

Sidan uppdaterades 2022-11-18