Marie Larsson

Hr Specialist|HR Specialist

  • Tjänstetitel: Hr Specialist
  • Ansvarsområde: Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: 010-142 84 46
  • E-postadress: Marie.Larsson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: J210A
  • Ort: Sundsvall