Marittha Olsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

  • Tjänstetitel: Produktionsekonom
  • Ansvarsområde: HOV, NVC, UL, ULS, KOM, FUS 9392, UB 9383
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428090
  • E-postadress: marittha.olsson@miun.se
  • Rumsnummer: K205
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. Kontaktperson för: Institutionen för Hälsovetenskap (HOV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningen gem (UL), Universitetsledningens stab (ULS), Kommunikationsavdelningen (KOM), Universitetsbiblioteket (UB 9383), Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS 9392)

Sidan uppdaterades 2022-04-01