Marja Carlsson

Spara favorit

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, inbetalningar, stöd och rådgivning i EFH
Kontaktperson för institutionen för:
Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT), Omvårdnad (OMV), Ekoteknik och hållbart byggande (EHB), Kvalitets- och maskinteknik (KMT), Informationssystem och teknologi (IST)