Marja Carlsson

Spara favorit

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, inbetalningar, stöd och rådgivning i EFH
Kontaktperson för avdelning:
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ), Omvårdnad (OMV), Ekoteknik och hållbart byggande (EHB), Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM), Informationssystem och teknologi (IST)