Marja Carlsson

Produktionsekonom|Production Management Officer

  • Tjänstetitel: Produktionsekonom
  • Ansvarsområde: EJT, OMV, EHB, KMT, IST
  • Avdelning: (KMT EHB EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428420
  • E-postadress: marja.carlsson@miun.se
  • Besöksadress: Östersund
  • Rumsnummer: A213
  • Ort: Östersund

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, inbetalningar, stöd och rådgivning i EFH Kontaktperson för institutionen för: Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT), Omvårdnad (OMV), Ekoteknik och hållbart byggande (EHB), Kvalitets- och maskinteknik (KMT), Informationssystem och teknologi (IST)

Sidan uppdaterades 2022-02-24